Nyheter fra andre sider

Her kommer nyhetsmatinger som er fra alt av private blogger som har med lymfødem å gjøre.

Her kommer det nyheter fra leger og terapeuter fra hele verden.

Nyheter, tips og triks fra alle våre søster organisasjoner over hele verden.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.