Nyheter

Informasjonsfilm om lymfødem

En ny informasjonsfilm om lymfødem er nettopp ferdig og tilgjengelig for alle. Foreningens ønske er at filmen skal deles med flest mulig. Vi vil at mange kategorier helsearbeidere skal se den, slik at det blir bedre forståelse for hva lymfødem er og hvordan om lag 10.000 mennesker i Norge har det.

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.