Nyheter

Meld deg inn i foreningen

Det antas at det er om lag 9000 som har lymfødem eller lipødem i Norge, - av disse er det bare litt mer enn 1500 som er medlem av Norsk Lymfødemforening.

Har du selv lymfødem eller lipødem, eller er pårørende til en som har denne diagnosen, bør du være medlem av den pasientorganisasjonen som arbeider nettopp med rettigheter for for deg og dine. Sammen står vi sterkere!

Meld deg inn.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.