Nyheter

Kompresjonsplagg som nødvendig behandlingshjelpemiddel for lymfødem

Brev fra Helse og Omsorgsdepartementet av 07.04.2011 avklarte at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling*  skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte, men alle primær- og sekundære, vi siterer:

”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale helseforetakene (det vil si de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene rundt om i Norge, red.anm.). Dette gjelder alle som har behov for denne typen spesialisert behandling, ikke bare brystkreftpasienter.” 

Helse- og Omsorgsdepartementet skrev brev om Behandlingshjelpemidler til Helseregionene og Fylkesmennene 22.11.2011 der også kompresjonsplagg som behandlingshjelpemiddel ved lymfødembehandling er nevnt. Brevet kan leses her.

Fysioterapeut Kristin Haugen orienterte landets behandlingshjelpemiddelsentraler om lymfødemikeres behov og situasjon i et møte i 2011, og skrev en artikkel om dette møtet til Lymfeposten. Artikkelen kan leses her.

Se også brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Oslo Universitetssykehus HF

Enkelte behandlingshjelpemiddelsentraler krever at lymfødemdiagnosen er gitt av legespesialist, dvs i spesialisthelsetjenesten eller legespesialist i virksomhet med avtale med det regionale helseforetak, noe som da utelukker at fastlege (med eller uten spesialistudanning) eller fysioterapeut alene kan rekvirere/søke om utstyret. 

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.