Nyheter

Leder NLF

Leder i NLF, Thorvald Lyngstad, er desverre innlagt på sykehus. Han er dermed ikke tilgjengelig på mail eller telfon og jeg ber om at henvendelse rettes til kontoret eller til meg. Jeg kan nås på tlf. 982 56 643 eller på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arild Tjensvold, nestleder

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.