Nyheter

Nytt markedsnavn: NLLF Norsk lymfødem- og lipødemforbund

På årsmøtet i april la foreningen til et markedsføringsnavn: NLLF Norsk lymfødem- og lipødemforbund.
Dette for å tydeliggjøring inkluderingen av lipødempasienter som alltid har hatt en plass i foreningen. 
Det skal lages nye nettsider, - og da vil også lipødemregistrering bli mulig ved innmelding.


Juridisk (og i Brønnøysundregisteret) er foreningens navn Norsk lymfødemforening, som før.

Leder for det nye styret er Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen
Se opplysninger om det nye sentralstyret her.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.