Utvalgte

Nytt navn: Norsk lymfødem- og lipødemforbund

På årsmøtet denne helgen skiftet foreningen navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). Navneskiftet innebærer en tydeliggjøring av inkluderingen av lipødem.

Et navneskifte medbringer mye, og det tar det tid å få endret alt, - men det kommer på plass etterhvert.
Leder for det nye styret er Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen
Se opplysninger om det nye sentralstyret her.

Leder NLF

Leder i NLF, Thorvald Lyngstad, er desverre innlagt på sykehus. Han er dermed ikke tilgjengelig på mail eller telfon og jeg ber om at henvendelse rettes til kontoret eller til meg. Jeg kan nås på tlf. 982 56 643 eller på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arild Tjensvold, nestleder

Kompresjonsplagg som nødvendig behandlingshjelpemiddel for lymfødem

Brev fra Helse og Omsorgsdepartementet av 07.04.2011 avklarte at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling*  skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte, men alle primær- og sekundære, vi siterer:

”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale helseforetakene (det vil si de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene rundt om i Norge, red.anm.). Dette gjelder alle som har behov for denne typen spesialisert behandling, ikke bare brystkreftpasienter.” 

Helse- og Omsorgsdepartementet skrev brev om Behandlingshjelpemidler til Helseregionene og Fylkesmennene 22.11.2011 der også kompresjonsplagg som behandlingshjelpemiddel ved lymfødembehandling er nevnt. Brevet kan leses her.

Fysioterapeut Kristin Haugen orienterte landets behandlingshjelpemiddelsentraler om lymfødemikeres behov og situasjon i et møte i 2011, og skrev en artikkel om dette møtet til Lymfeposten. Artikkelen kan leses her.

Se også brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Oslo Universitetssykehus HF

Enkelte behandlingshjelpemiddelsentraler krever at lymfødemdiagnosen er gitt av legespesialist, dvs i spesialisthelsetjenesten eller legespesialist i virksomhet med avtale med det regionale helseforetak, noe som da utelukker at fastlege (med eller uten spesialistudanning) eller fysioterapeut alene kan rekvirere/søke om utstyret. 

 

Leder NLF

Leder i NLF, Thorvald Lyngstad, er desverre innlagt på sykehus. Han er dermed ikke tilgjengelig på mail eller telfon og jeg ber om at henvendelse rettes til kontoret eller til meg. Jeg kan nås på tlf. 982 56 643 eller på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arild Tjensvold

Meld deg inn i foreningen

Det antas at det er om lag 9000 som har lymfødem eller lipødem i Norge, - av disse er det bare litt mer enn 1500 som er medlem av Norsk Lymfødemforening.

Har du selv lymfødem eller lipødem, eller er pårørende til en som har denne diagnosen, bør du være medlem av den pasientorganisasjonen som arbeider nettopp med rettigheter for for deg og dine. Sammen står vi sterkere!

Meld deg inn.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.