Hjem

Velkommen til Norsk Lymfødemforening

Norsk Lymfødemforening har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om lymfødem og konsekvensene av sykdommen til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdet. 

Norsk Lymfødemforening tar forbehold om alt innhold på disse sidene.
Les mer

Lokallag - finn nærmeste forening

17 lokalforeninger over hele landet

Norsk Lymfødemforening er en landsomfattende forening med medlemmer fra nord til syd.
Her kan du se oversikten over lokallagene

 

Ny webside med medlemsfunksjoner

Mobil, nettbrett eller PC

Våre websider er nå tilpasset slik at de kan leses med både PC, Ipad eller mobil.
Les mer om våre websider her...

 

Lymfeposten på nett - les artiklene

Lymfeposten - kunnskap og nyheter 4 ganger i året

Lymfeposten gis ut fire ganger i året, men nå kan du som medlem lese alle artikler og nyheter her på websiden.
Les mer om Lymfeposten...

 

Nyheter og informasjon

Medlemstjenester

Likemann

 
NLF Meld deg inn i Norsk Lymfødemforening og støtt det gode arbeidet NLF gjør for lymfødemikere. Les mer...
 

Lymfødeminformasjon

Se vår informasjonsfilm om Lymfødem

Last ned gratis programvare Adobe Flash om du ikke får sett filmen på din datamaskin.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.